עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1337 חלק 5

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: גלאים

BURGLAR ALARM SYSTEMS: DETECTION UNITS

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: גלאים  תקן זה חל על מערכות אזעקה,המיועדות להתקנה בתוך  מבנים והמשמשות להתראה מפני שוד ופריצה, ודן בדרישות  מבנה,איכות ופעולה של הציוד המיועד להתקנה במערכות  אזעקה.התקן דן גם במערכות אזעקה המיועדות לחיבור  למוקד בקרה מרכזי  מעגל של מתח נמוך  מעגל של מתח בטיחות נמוך מאד  מתח הרשת  1 ציוד מסוג  2 ציוד מסוג  תנאי שימוש רגילים 

 • תאריך פרסום
  01/06/1990
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 3790
 • תאריך פרסום ברשומות
  12/08/1990
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה
מספר כותר מסמך
ת"י 165
שיטות בדיקה של מוצרי חשמל
ת"י 1057
הדקי תחיבה
ת"י 1337 חלק 1
מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק
ת"י 1337 חלק 2
:מערכות אזעקה לגילוי פריצות הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים
ת"י 1337 חלק 3
מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה
ת"י 1337 חלק 6
מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה לדירות מגורים
ת"י 1358 חלק 2
מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות אלקטרוניות - התקנה והסמכה
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ANSI American National Standards Institute UL 1023 מאוזכר 1985
ANSI American National Standards Institute UL 1076 מאוזכר 1982
ANSI American National Standards Institute UL 1641 מאוזכר 1983
ANSI American National Standards Institute UL 611 מאוזכר 1985
ANSI American National Standards Institute UL 639 מבוסס על 1986
ANSI American National Standards Institute UL 681 מאוזכר 1988
NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 70 מאוזכר 1981

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אזעקה בשעת פריצה BURGLAR ALARMS
מערכות אזעקה ALARM SYSTEMS
תנאי הפעלה,פעולה,ביצועים PERFORMANCE
1 ציוד מסוג
2 ציוד מסוג
מעגל של מתח בטיחות נמוך מאד
מעגל של מתח נמוך
מתח הרשת
תנאי שימוש רגילים