עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 2142 חלק 1

:בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים פתרונות באזורים מבונים

SAFETY IN OPEN SPACES- SOLUTIONS FOR HEIGHT VARIATION: SOLUTIONS IN BUILT-UP AREAS

:בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים  פתרונות באזורים מבונים  תקן זה קובע פתרונות בטיחותיים להפרשי גבהים בשטחים  פתוחים באזורים מבונים, במקומות המיועדים למעבר או  לשהייה של הולכי רגל. השטחים הפתוחים הנידונים  (בתקן כוללים הן שטחים שבתחום הנכס (חצרות בניינים  והן שטחים שמחוץ לתחום הנכס. תקן זה אינו חל על  על מקומות אלה: מתחמי שירות הנחשבים מפעל בפקודת  הבטיחות בעבודה, שאין גישה אליהם לקהל הרחב. מקומות  .המיועדים רק לגישת אנשי מקצוע לצורך עבודתם  אזורים מבונים  אתרי פיקניק ונופש פעיל  גבול יישוב  חצר בניין  מסלעה 

מתחם שירות למבקרים  נכס  שטח פתוח 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/11/2001
 • תאריך אישור מחדש
  17/02/2011
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5035
 • תאריך פרסום ברשומות
  26/11/2001
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין
מספר כותר מסמך
ת"י 489 חלק 1
:מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול
ת"י 1142
מעקים ומסעדים
ת"י 1525 חלק 1
ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור
ת"י 1635
.סורגים לפתחים בבניינים
ת"י 1918 חלק 1
נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות
ת"י 1918 חלק 2
נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
תקנה 70011
1970 - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 02142-01-0-1 30/06/2006 :בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים פתרונות באזורים מבונים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 02142-01-0-2 30/11/2016 :בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים פתרונות באזורים מבונים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות SAFETY
גבהים HEIGHTS
נפילה FALLING
שטחים פתוחים OPEN SPACES
אזורים מבונים
אתרי פיקניק ונופש פעיל
גבול יישוב
חצר בניין
מסלעה
מתחם שירות למבקרים
נכס
שטח פתוח