עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 4314

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש

BLACK AND HOT-DIPPED ZINK-COATED (GALVANIZED) WELDED AND SEAMLESS STEEL PIPE FOR USE IN AUTOMATIC SYSTEMS (SPRINKLERS) FOR FIRE PROTECTION

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר  לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש  תקן זה חל על צינורות פלדה שחורים ומגלוונים בטבילה  NPS 10 עד NPS 1/2 חמה, עם תפר וללא-תפר, בגדלים  .2-ועד בכלל, בעוביי דופן המפורטים בטבלאות 1 ו  ניתן לספ צינורות שעובי הדופן שלהם שונה, בתנאי שהם  מתאימים לכל יתר הדרישות של תקן זה, ובתנאי שהקוטר  החיצוני שלהם מתאים לערכים שבטבלאות. צינור המוזמן  לפי תקן זה מיועד לשמש במערכות הגנה מפני אש. הצינור  ("ניתן לכיפוף בטמפרטורה אופפת רגילה ("טמפרטורת חדר 

כשהקוטר הפנימי של הכיפוף גדול לפחות פי 21 מהקוטר  החיצוני של הצינור המכופף.אין לכופף צינורות  .מגלוונים  ליקוי  פגם  מיון  F טיפוס  E טיפוס  S טיפוס 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/06/2000
 • תאריך אישור מחדש
  17/02/2008
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 6336
 • תאריך פרסום ברשומות
  24/08/2004
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  הנדסת מים

פורסם כתקן רגיל בילקוט הפרסומים 4899 בתאריך .2000 5 ביולי

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 918
ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל
ת"י 1170
מצמדות פלדה לצינורות פלדה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ANSI American National Standards Institute B 1.20.1 מאוזכר -
ANSI American National Standards Institute B 36.19 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A 700 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A 751 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A 865 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A-795 זהה חלקית 1997
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS B 6 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E 213 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E 309 מאוזכר -
FED STD FEDERAL STANDARD 123 מאוזכר -
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 8501-1 מאוזכר 1988
MIL STD MILITARY STANDARD 129 מאוזכר -
MIL STD MILITARY STANDARD 163 מאוזכר -

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
PIPE LAYING
PVC צינורות PVC PIPES
בדיקות לחץ PRESSURE TESTING
הספקת מים WATER SUPPLY
התקנה INSTALLATION
פוליוויניל כלורי קשיח UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE
פלסטיק PLASTICS
צינורות PIPES
E טיפוס
F טיפוס
S טיפוס
ליקוי
מיון
פגם