עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 413 חלק 2.2

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים

DESIGN PROVISIONS FOR EARTHQUAKE RESISTANCEE: NON BUILDING STRUCTURES- TANKS ON THE GROUND FOR LIQUID CONTAINING

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים  מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים  תקן זה דן בתכן של מכלים ומבני קיבול אחרים המאחסנים  ,נוזלים והעשויים מבטון מזויין, בטון דרוך, פלדה  ,אלומיניום או חומרי פלסטיק משוריינים בסיבים  בעלי תחתית שטוחה הנתמכת ע"י הקרקע. תקן זה אינו חל  על מכלים מוגבהים הנישאים על מגדלים ועל מכלים  .הנתמכים במפלסים מוגבהים בתוך בניינים ומעליהם  כמו כן אין תקן זה חל על מכלים ומבני קיבול  .המיועדים להכיל גזים או מוצקים בתפזורת 

237.04 ₪ (202.6 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/08/2007
 • תאריך אישור מחדש
  22/08/2013
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5725
 • תאריך פרסום ברשומות
  11/10/2007
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 413 חלק 2
תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים- כללי
ת"י 413 חלק 2.3
- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 4468 חלק 1
מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם עד 100 מ"ק
ת"י 4468 חלק 2
מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ-100 מ"ק
ת"י 6102 חלק 1
מכלים נייחים ללא לחץ,עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים:דרישות כלליות
ת"י 6102 חלק 2
מכלים נייחים ללא לחץ,עשויים חומרים תרמופלסטיים מרותכים:חישוב עבור מכלים גליליים אנכיים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
API American Petroleum Institute 650 מאוזכר -
ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERING 7 מאוזכר 2005
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00413-02-2-1 31/01/2010 - תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00413-02-2-2 31/12/2013 - תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
מבנים STRUCTURES
מכלים CONTAINERS
מכלים VESSELS
נוזלים LIQUIDS
עומס סייסמי SEISMIC LOADING
רעידות אדמה EARTHQUAKES
תכן לעמידות ברעידות אדמה EARTHQUAKE RESISTANCE DESIGN

לא קיימים מונחים לתקן זה