עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 466 חלק 2

חוקת הבטון: רכיבים

CONCRETE CODE: ELEMENTS

חוקת הבטון: רכיבים  תקן זה דן בתכן של רכיבים מבניים מבטון מזויין  ושאינו מזוין, שעליהם חלים עקרונות התכן הכלליים  .1 שבתקן הישראלי ת"י 466 חלק  במקרה של סתירה בין שני התקנים, קובעות הדרישות  .(2 של תקן זה (ת"י 466 חלק  הבטחת רציפות  מבנה עצמאי  קשיחות קומתית  משקוף  מבני מגן  בטון עם זיון חלקי 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2015
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  31/03/2017
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7199
 • תאריך פרסום ברשומות
  08/02/2016
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 466 חלק 2 1979 31/12/2015
ת"י 466 חלק 2 1980 31/12/2015
ת"י 466 חלק 2 1986 31/12/2015
ת"י 466 חלק 2 1996 31/12/2015

:הערה .התקן ייכנס לתוקף 3 חודשים מיום פרסומו ברשמות במשך שנתיים נוספות יהיו בתוקף הן התקן הישראלי 2 במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי ת"י 466 חלק .במהדורתו מינואר 1979 על גיליונות התיקון שלו בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד תיקון הטעות ממרס 2017 פורסם בי"פ 7527 בתאריך .2017 15 ביוני

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 5 חלק 2
בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 921 חלק 1
תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות
ת"י 940 חלק 1
תכן גאוטכני: גאוטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית
ת"י 4466 חלק 2
פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"י 4466 חלק 3
פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
ת"י 4466 חלק 4
פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות
תקנה 51001
1951-חוק ההתגוננות האזרחית תשיא
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 318 מאוזכר 2014
EN CEN 1992 מאוזכר 2004
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00466-02-0-1 18/10/2021 חוקת הבטון: רכיבים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
בטון CONCRETES
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
חומרי בנייה BUILDING MATERIALS
חלקים טרומיים PREFABRICATED PARTS
תכן מבנים STRUCTURAL DESIGN
בטון עם זיון חלקי
הבטחת רציפות
מבנה עצמאי
מבני מגן
משקוף
קשיחות קומתית