עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
Certificate for: ISO 20000-1:2011
Certificate number: 79805
Organization name: OCTOPUS SYSTEMS LTD. OCTOPUS SYSTEMS LTD.