עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
Certificate for: ISO 9001:2015
Certificate number: 108111
Organization name: AVRAHAM ITAKHOV - OLIT COMMUNICATION AVRAHAM ITAKHOV - OLIT COMMUNICATION SYSTEMS