נושא: הצעה להערות הציבור - ת"י 60840

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הנדון: הצעה להערות הציבור - ת"י 60840

רויזיה לת"י 60840 : כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מעל 30 ק"ו (UM=36KV) ועד 150 ק"ו (UM-170KV)- שיטו בדיקה ודרישות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
שימו לב - קישור לעמודים הראשונים של התקן הבין-לאומי מופיעים בסוף המסמך המצורף.
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 16/06/2022 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת danit.lavie@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי דנית סניקוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה דנית סניקוב: טל' 03-7454047 דוא"ל: danit.lavie@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter114619.docx
60840-draft for public review.pdf

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום רכז תקינה
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5225 - כבלים ומוליכים