נושא: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
יצרני תו תקן
מעוניינים

הנדון: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

גליון תקון לת"י 900 חלק 2.17 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים
רויזיה לת"י 900 חלק 2.2 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים
גליון תקון לת"י 900 חלק 2.23 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער
גליון תקון לת"י 900 חלק 2.14 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
שימו לב - לכל אחת מהקבצים צורף קישור לעמודים הראשונים של התקן הבין-לאומי (מופיע לאחר טיוטת התקן הישראלי - החלק העברי).
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 16/06/2022 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת danit.lavie@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי דנית סניקוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה דנית סניקוב: טל' 03-7454047 דוא"ל: danit.lavie@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter112153.docx
publicReviewLetter112148.docx
publicReviewLetter112154.docx
publicReviewLetter112151.docx
SI 900-2-14 - draft amendment for public review.pdf
SI 900-2-23 - draft amendment for public review.pdf
SI 900-2-17 - draft amendment for public review.pdf
SI 900-2-2 - draft for public review.pdf

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום רכז תקינה
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 525533 - צוות מומחים לדיון על חלקי ת"י 900