נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 1888 חלק 2.0 עגלות תינוק לילדים שמשקלם מ-15 ג"ק

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 1888 חלק 2.0: עגלות תינוק לילדים שמשקלם מ-15 ג"ק

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 30/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת belobokov_t@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי טלי בלובוקוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט טלי בלובוקוב: טל' 03-6465183 דוא"ל: belobokov_t@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter112013.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5422 - ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים