נושא: הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 921 תגובות בשרפה של חומרי בנייה

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין
חברי הוועדה הטכנית 5116 - בטיחות אש
חברי הוועדה הטכנית 5110 - אריחים ואבן לחיפוי קירות
חברי הוועדה הטכנית 5119 - תכנון כללי, תפקוד ואבטחת איכות
חברי ועדת המומחים 511601 - בטיחות אש:סיווג חומרים
חברי הוועדה הטכנית 5114 - בידוד תרמי
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 921 תגובות בשרפה של חומרי בנייה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לגליון תקון המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 16/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת lena_la@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ילנה לנדאו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ילנה לנדאו: טל' 03-7454060 דוא"ל: lena_la@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter112012.docx

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 511601 - בטיחות אש:סיווג חומרים