נושא: הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 1836 דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6600 - בטיחות
חברי הוועדה הטכנית 6602 - בטיחות במכונות וכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
יצרני תו תקן
מעוניינים

הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 1836 דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לגליון תקון המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 06/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111976_1.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6602 - בטיחות במכונות וכלים