נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 71253 חלק 4.0 מחסומים ומאספים למבנים:מחסומים בעלי

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5900 - מים
חברי הוועדה הטכנית 5914 - קבועות תברואתיות ואבזריהן
חברי ועדת המומחים 591402 - מחסום ריחות ומאסף מפלסטיק
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 71253 חלק 4.0: מחסומים ומאספים למבנים:מחסומים בעלי

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 24/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111952.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 591402 - מחסום ריחות ומאסף מפלסטיק להתקנה ברצפה