נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 71253 חלק 3.0 מחסומים ומאסופים למבנים:מכסי גישה

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5900 - מים
חברי הוועדה הטכנית 5914 - קבועות תברואתיות ואבזריהן
חברי ועדת המומחים 591402 - מחסום ריחות ומאסף מפלסטיק
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 71253 חלק 3.0: מחסומים ומאסופים למבנים:מכסי גישה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 24/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111951.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 591402 - מחסום ריחות ומאסף מפלסטיק להתקנה ברצפה