נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 61058 חלק 1.2 מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוני

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי ועדת המומחים 520203 - מפסקים חשמליים
חברי הוועדה הטכנית 5202 - אבזרים חשמליים
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 61058 חלק 1.2: מפסקים למכשירים: דרישות למפסקים אלקטרוני

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 14/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michael_s@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכאל שיינגרט, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכאל שיינגרט: טל' 03-6467676 דוא"ל: michael_s@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111943.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מרכזית 5200 - ועדה מרכזית לתקני חשמל