נושא: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 6317 - רכב חשמלי
חברי הוועדה המרכזית 6300 - רכב
חברי הוועדה הטכנית 5202 - אבזרים חשמליים
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה הטכנית 5225 - כבלים ומוליכים
חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה
איגוד יבואני הרכב
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
מעוניינים

הנדון: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

רויזיה לת"י 62196 חלק 2.0 : תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של פינים ושפופרות מגע של אבזרים בזרם חילופים
הצעה לת"י 62752 : התקן-תוך-כבלי לבקרה והגנה לטעינה במצב
רויזיה לת"י 62196 חלק 1.0 : תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 01/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת akermani@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יצחק אקרמן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יצחק אקרמן: טל' 03-6467853 דוא"ל: akermani@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111909.docx
publicReviewLetter111908.docx
publicReviewLetter111907.docx
62196-01-00-0-level 20.pdf
62196-02-00-0-level 20.pdf
62752-00-00-0-level 20.1.pdf

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 631705 - רכב חשמלי עמדות טעינה ואביזרים