נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 60350 חלק 1.0 מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צלייה - שיטות למדידת ביצועים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 60350 חלק 1.0: מכשירי חשמל ביתיים לבישול: תנורי בישול הכוללים כיריים, תנורי בישול, תנורי בישול באדים ומכשירי צלייה - שיטות למדידת ביצועים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 27/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michael_s@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכאל שיינגרט, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכאל שיינגרט: טל' 03-6467676 דוא"ל: michael_s@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111877.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי