נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 60456 מכונות כביסה לבגדים המיועדות לשימוש ביתי שיטות למדידת ביצועים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 60456 מכונות כביסה לבגדים המיועדות לשימוש ביתי שיטות למדידת ביצועים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 27/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michael_s@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכאל שיינגרט, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכאל שיינגרט: טל' 03-6467676 דוא"ל: michael_s@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111876.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי