נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 62053 חלק 11.0 מונה אנרגיה פעילה

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה
חברי הוועדה הטכנית 5265 - איכות החשמל
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 62053 חלק 11.0: מונה אנרגיה פעילה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 15/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111863.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה