נושא: פרסום לביקורת הציבור של רוויזיות לסדרת ת"י 62552 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 5244 - מכשירי קירור ומיזוג אוויר
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה הטכנית 8204 - אנרגיה בתעשייה
חברי ועדת המומחים 820409 - יחידות קירור
חברי ועדת המומחים 525531 - שיטות למדידת ביצועים
חברי ועדת המומחים 525528 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי
חברי הוועדה הטכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי
חברי הוועדה המרכזית 8200 - אנרגייה
חברי ועדת המומחים 525529 - ביצועי מנפיק מים
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
מעוניינים

הנדון: פרסום לביקורת הציבור של רוויזיות לסדרת ת"י 62552 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה

רויזיה לת"י 62552 חלק 2.0 : מכשירי קירור ביתיים -
רויזיה לת"י 62552 חלק 1.0 : מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים
רויזיה לת"י 62552 חלק 3.0 : מכשירי קירור ביתיים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
הת"י שלהלן מפורסמים לביקורת הציבור עד ל-24 בספטמבר 2019: ת"י 62552 חלק 1 - מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות ת"י 62552 חלק 2 - מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים ת"י 62552 חלק 3 - מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגייה ונפח
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 24/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111850.docx
publicReviewLetter111849.docx
publicReviewLetter111851.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 524401 - מקררים