נושא: פרסום לביקורת הציבור של ת"י ליעילות אנרגטית של מזגנים

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה הטכנית 5244 - מכשירי קירור ומיזוג אוויר
חברי הוועדה הטכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי
חברי הוועדה הטכנית 8204 - אנרגיה בתעשייה
חברי ועדת המומחים 524405 - התקנת מזגנים
חברי ועדת המומחים 820409 - יחידות קירור
חברי ועדת המומחים 524406 - משאבות חום לחימום מים
חברי הוועדה המרכזית 8200 - אנרגייה
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: פרסום לביקורת הציבור של ת"י ליעילות אנרגטית של מזגנים

רויזיה לת"י 13253 : מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים
רויזיה לת"י 5151 : מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים
הצעה לת"י 15042 : בדיקה וביצועים של מזגני אויר ומשאבות
הצעה לת"י 14825 : מזגני אוויר, יחידות לצינון מים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 28 יום.
התקנים שלהלן מפורסמים לביקורת הציבור עד ל-25 בספטמבר 2019. ת"י 5151 - מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים ת"י 13253 - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים ת"י 14825 - מזגני אוויר, יחידות לצינון נוזלים ומשאבות חום בעלי מדחסים חשמליים לחימום ולקירור של חללים - בדיקה ודירוג בתנאים של עומס חלקי וחישוב של ביצועים עונתיים ת"י 15042 - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר בעלי מערכת מפוצלת מרובת-יחידות ("multi") - בדיקה ודירוג של ביצועים
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 25/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111847.docx
publicReviewLetter104481.docx
publicReviewLetter111848.docx
publicReviewLetter111836.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 524402 - מזגנים