נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 24115 חלק 1.0 דרגנועים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 24115 חלק 1.0: דרגנועים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 18/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת gurevich_h@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי חיים גורביץ, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט חיים גורביץ: טל' 03-6465237 דוא"ל: gurevich_h@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111816.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5402 - מעליות