נושא: ביקורת ציבורית להצעות הרוויזיה לסדרת ת"י 291 חלקים 1, 2 ו- 3 הדנים בשימורי דגים

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5500 - מזון
חברי הוועדה הטכנית 5509 - מוצרי בשר
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
מעוניינים

הנדון: ביקורת ציבורית להצעות הרוויזיה לסדרת ת"י 291 חלקים 1, 2 ו- 3 הדנים בשימורי דגים

רויזיה לת"י 291 חלק 3.0 : שימור סרדינים בשמן
רויזיה לת"י 291 חלק 1.0 : שימורי דגים
רויזיה לת"י 291 חלק 2.0 : שימורי דגים:טונה,בוניטו וטונה קטנה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
לתשומת לבכם: ניתן יהיה לעיין בהצעות הרוויזיה גם באתר מכון התקנים החל ממחר, ה- 14/08/2019.
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 12/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת hadar_ke@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי הדר קיסר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה הדר קיסר: טל' 03-7454055 דוא"ל: hadar_ke@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111805.docx
publicReviewLetter111804.docx
publicReviewLetter111806.docx
00291-03-public review PDF.pdf
291 parts 1 2 and 3 form for stage 20.doc
00291-02-public review PDF.pdf
00291-01-public review PDF.pdf

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5516 - שימורי דגים