נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5438 חלק 20.0 כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תיו- סולפט

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה
חברי הוועדה הטכנית 5308 - כימיקלים
חברי ועדת המומחים 530825 - כימיקלים לטיפול במי שתייה (U)
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5438 חלק 20.0: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תיו- סולפט

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 19/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת anat_re@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ענת רגב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ענת רגב: טל' 03-7454050 דוא"ל: anat_re@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111780.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 530825 - כימיקלים לטיפול במי שתייה (U)