נושא: הנדון: ביקורת ציבורית לרויזיה 5438-18-0 כימיקלים למי שתייה - נחושת גופרתית

תוכן ההודעה:

לכבוד

חברי הוועדה הטכנית 5308 - כימיקלים

חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה

חברי ועדת המומחים 530825 - כימיקלים לטיפול במי שתייה (U)

לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הנדון: רויזיה לת"י 5438 חלק 18.0: כימיקלים למי שתייה - נחושת גופרתית

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצ/ת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
ניתן לצפות ברויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 05/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת anat_re@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ענת רגב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ענת רגב: טל' 03-7454050 דוא"ל: anat_re@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111779_1.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 530825 - כימיקלים לטיפול במי שתייה (U)