נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 4314 צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 5901 - צינורות מתכת ואבזריהם
חברי הוועדה המרכזית 5900 - מים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
יצרני תו תקן
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 4314 צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 01/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת yuli_si@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יולי סיגטי, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט יולי סיגטי: טל' 03-6465021 דוא"ל: yuli_si@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111761.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 590111 - צינורות פלדה שחורים ומגולוונים לכיבוי אש