נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5283 צנרת ואבזרים מפלסטיק- אבזרי לחיצה בעלי חיבור מכני לשימוש בצנרת לחץ מפוליאתילן במערכות להספקת מים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5700 - פולימרים
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
יצרני תו תקן
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5283 צנרת ואבזרים מפלסטיק- אבזרי לחיצה בעלי חיבור מכני לשימוש בצנרת לחץ מפוליאתילן במערכות להספקת מים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 31/07/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת yuli_si@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יולי סיגטי, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט יולי סיגטי: טל' 03-6465021 דוא"ל: yuli_si@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111742.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5707 - צינורות פולימרים, זרנוקים ואבזרים