נושא: ביקורת ציבורית לה"ת לת"י 6584 - בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים - הערכה של אגרגאטים דקים- בדיקת מתילן כחול

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין
חברי הוועדה הטכנית 5106 - חומרים ומוצרים לבטון
חברי ועדת המומחים 510605 - בטון - דרישות
חברי ועדת המומחים 510617 - אגרגאטים לתערובות בטון
איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הנדון: ביקורת ציבורית לה"ת לת"י 6584 - בדיקת תכונות גאומטריות של אגרגאטים - הערכה של אגרגאטים דקים- בדיקת מתילן כחול

הצעה לת"י 6584 : בדיקת מתילן בלו לקביעת תכולת חרסית

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 02/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת sofya_ch@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי סופיה חולוסטוי, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה סופיה חולוסטוי: טל' 03-6465231 דוא"ל: sofya_ch@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111710.docx
6584_PDF.pdf

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 510615 - בדיקת מתילן בלו באגרגאטים