נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 50291-1 (ת"י שבתוקף ישן מספרו 4442) גלאי פחמן-חד-חמצני לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5800 - אלקטרוניקה
חברי הוועדה הטכנית 5824 - מערכות גלוי ואזעקה
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 4442 גלאי פחמן-חד-חמצני לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 15/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ניסים אלבז: טל' 03-6467892 דוא"ל: nisim_el@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111671_3.docx

בכבוד רב,
זיוה שלו
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5824 - מערכות גלוי ואזעקה