נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 16942 דלקים-אמצעי זיהוי להתאמה לרכב

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה
חברי ועדת המומחים 531042 - סימון משאבות דלק
חברי הוועדה הטכנית 5310 - נפט ומוצריו
חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 16942 דלקים-אמצעי זיהוי להתאמה לרכב

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 21/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michal_ph@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכל שווייגר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכל שווייגר: טל' 03-6465278 דוא"ל: michal_ph@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111602.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5310 - נפט ומוצריו