נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 543 חלק 1.0 מערכות לרתימת כיסא גלגלים ולריסון היושב בו, המיועדות לשימוש בכלי רכב מנועיים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6300 - רכב
חברי הוועדה הטכנית 6301 - אבזרים לרכב
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 543 חלק 1.0: מערכות לרתימת כיסא גלגלים ולריסון היושב בו, המיועדות לשימוש בכלי רכב מנועיים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 21/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת ksenia_mu@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי קסניה מולוקנדוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט קסניה מולוקנדוב: טל' 03-6465183 דוא"ל: ksenia_mu@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111598.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6301 - אבזרים לרכב