נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5030 בטיחות מכונות- ביצועים פיזיים של בני אדם: שינוע ידני של מכונות וחלקי מכונות

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 6606 - ארגונומיה
חברי הוועדה הטכנית 6605 - בטיחות בתהליכי עבודה
חברי הוועדה המרכזית 6600 - בטיחות
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5030 בטיחות מכונות- ביצועים פיזיים של בני אדם: שינוע ידני של מכונות וחלקי מכונות

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 24/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111597.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מרכזית 6600 - ועדה מרכזית לתקני בטיחות