נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 2481 חלק 72.0 מעליות:דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים ומשא - מעליות כבאים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 2481 חלק 72.0: מעליות:דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה-יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים ומשא - מעליות כבאים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 29/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת gurevich_h@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי חיים גורביץ, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט חיים גורביץ: טל' 03-6465237 דוא"ל: gurevich_h@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111578.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5402 - מעליות