נושא: הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 1497 חלק 1.0 מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
איגוד לשכות המסחר בישראל
יצרני תו תקן
מעוניינים

הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 1497 חלק 1.0: מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לגליון תקון המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 02/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת gurevich_h@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי חיים גורביץ, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט חיים גורביץ: טל' 03-6465237 דוא"ל: gurevich_h@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111577.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5490 - מתקני משחק ושעשוע