נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 71253 חלק 1.0 מחסום ריחות מפלסטיק להתקנה ברצפה

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5900 - מים
חברי ועדת המומחים 591402 - מחסום ריחות ומאסף מפלסטיק
חברי הוועדה הטכנית 5914 - קבועות תברואתיות ואבזריהן
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 71253 חלק 1.0: מחסום ריחות מפלסטיק להתקנה ברצפה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 24/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111573.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5914 - קבועות תברואתיות ואבזריהן