נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 6294 חלק 1.0 בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 5310 - נפט ומוצריו
חברי ועדת המומחים 531044 - תחזוקת דס"ל
חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 6294 חלק 1.0: בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 27/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michal_ph@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכל שווייגר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכל שווייגר: טל' 03-6465278 דוא"ל: michal_ph@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111560.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מרכזית 5300 - ועדה מרכזית לתקני כימיה