נושא: ביקורת ציבורית להצעת הרוויזיה לת"י 1505 חלק 1.4: מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות לטיפול מיקרוביולוגי משלים במי שתייה- סינון

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 5375 - טיפול במי-שתייה (ציוד ושיטות)
חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה
חברי ועדת המומחים 537506 - מערכות ביתיות לטיפול במי שתייה
חברי ועדת המומחים 537507 - מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש
חברי ועדת המומחים 537508 - מערכות לטיפול מיקרוביולוגי
חברי ועדת המומחים 537502 - סינון וטיהור כימי
חברי ועדת המומחים 537501 - דרישות הידרוליות למערכות טיפול
חברי ועדת המומחים 537505 - מערכות אוסמוזה הפוכה
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מעוניינים

הנדון: ביקורת ציבורית להצעת הרוויזיה לת"י 1505 חלק 1.4: מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות לטיפול מיקרוביולוגי משלים במי שתייה- סינון

רויזיה לת"י 1505 חלק 1.4 : מערכות לטיפול מיקרוביולוגי במים למעט

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.
לתשומת לבכם: ניתן יהיה לעיין בהצעת הרוויזיה גם באתר מכון התקנים, החל מיום ראשון, ה- 04/08/2019.
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 31/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת hadar_ke@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי הדר קיסר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה הדר קיסר: טל' 03-7454055 דוא"ל: hadar_ke@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111395.docx
1505 part 1.4 form for stage 20.doc
01505-01-04-for public review PDF.pdf

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 537508 - מערכות לטיפול מיקרוביולוגי במים