נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 3864 חלק 3.0 סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: שלטי בטיחות המשמשים במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6600 - בטיחות
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 3864 חלק 3.0: סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: שלטי בטיחות המשמשים במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 01/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת meital_ka@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיטל קמיליאן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיטל קמיליאן: טל' 03-6465021 דוא"ל: meital_ka@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111371.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 6604 - סימנים וסמלים בבטיחות