נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 14688 כיור רחץ מחומר כרמי

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5900 - מים
חברי ועדת המומחים 591403 - אסלות וכיורים
חברי הוועדה הטכנית 5914 - קבועות תברואתיות ואבזריהן
איגוד לשכות המסחר בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 14688 כיור רחץ מחומר כרמי

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 28/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111352.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5914 - קבועות תברואתיות ואבזריהן