נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 5515 חלק 20.0 ציוד ספורט: מתקנים לספורט ולמגרשי משחקים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
חברי ועדת המומחים 541820 - ציוד ספורט
חברי הוועדה הטכנית 5418 - כללי: מכונאות
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 5515 חלק 20.0: ציוד ספורט: מתקנים לספורט ולמגרשי משחקים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 14/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת eti_av@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אתי אברהם, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אתי אברהם: טל' 03-6465186 דוא"ל: eti_av@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111325_1.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5418 - כללי: מכונאות