נושא: הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 637 חלק 3.0 שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5400 - מכונות
חברי הוועדה הטכנית 5418 - כללי: מכונאות
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הצעה לגליון תקון להערות הציבור - ת"י 637 חלק 3.0: שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לגליון תקון המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 07/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת ksenia_mu@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי קסניה מולוקנדוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט קסניה מולוקנדוב: טל' 03-6465183 דוא"ל: ksenia_mu@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111318.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5481 - ציוד לחץ