נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5 חלק 1.0 בלוקי בטון: בלוקי קיר

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין
חברי הוועדה הטכנית 5109 - מוצרי בנייה על בסיס חומרי
חברי הוועדה הטכנית 5104 - עומסים אופייניים על מבנים
חברי ועדת המומחים 510912 - בלוקים
חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין
חברי הוועדה הטכנית 5106 - חומרים ומוצרים לבטון
חברי הוועדה הטכנית 5116 - בטיחות אש
חברי הוועדה הטכנית 5114 - בידוד תרמי
חברי הוועדה הטכנית 5115 - אקוסטיקה
חברי הוועדה הטכנית 5119 - תכנון כללי, תפקוד ואבטחת איכות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
יצרני תו תקן
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5 חלק 1.0: בלוקי בטון: בלוקי קיר

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 33 יום.
הצעת רויזיה לת"י 5 חלק 1: יחידות בְּנִי מבטון עם אגרגאט (אגרגאטים רגילים ואגרגאטים קלים). את הצעת הרויזיה ניתן למצא באתר המכון.
ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 30/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת arad_gl@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ערד גלוסקא, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ערד גלוסקא: טל' 03-6465023 דוא"ל: arad_gl@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111281_1.docx

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 510912 - בלוקים