נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 877 חלק 7.0 ירקות ופירות מוקפאים:כרובית מוקפאת

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5500 - מזון
חברי הוועדה הטכנית 5542 - פירות וירקות מוקפאים
חברי ועדת המומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים
חברי הוועדה הטכנית 5545 - מיקרוביולוגיה של מזון
חברי הוועדה הטכנית 5544 - סימון מוצרי מזון
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 877 חלק 7.0: ירקות ופירות מוקפאים:כרובית מוקפאת

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 14/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת anat_re@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ענת רגב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ענת רגב: טל' 03-7454050 דוא"ל: anat_re@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111096.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים