נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 877 חלק 5.0 ירקות ופירות מוקפאים:שעועית מוקפאת

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה הטכנית 5542 - פירות וירקות מוקפאים
חברי הוועדה המרכזית 5500 - מזון
חברי ועדת המומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים
חברי הוועדה הטכנית 5544 - סימון מוצרי מזון
חברי הוועדה הטכנית 5545 - מיקרוביולוגיה של מזון
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
רשות ההסתדרות לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 877 חלק 5.0: ירקות ופירות מוקפאים:שעועית מוקפאת

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 04/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת anat_re@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ענת רגב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ענת רגב: טל' 03-7454050 דוא"ל: anat_re@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111094.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים