נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 877 חלק 3.0 ירקות ופירות מוקפאים: תירס מוקפא

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5500 - מזון
חברי הוועדה הטכנית 5542 - פירות וירקות מוקפאים
חברי ועדת המומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים
חברי הוועדה הטכנית 5544 - סימון מוצרי מזון
חברי הוועדה הטכנית 5545 - מיקרוביולוגיה של מזון
התאחדות בוני הארץ
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 877 חלק 3.0: ירקות ופירות מוקפאים:תירס מוקפא

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 19/11/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת anat_re@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי ענת רגב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט ענת רגב: טל' 03-7454050 דוא"ל: anat_re@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111091.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 554202 - פירות וירקות מוקפאים