נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5202 דלק לרכב מנועי - גפ"מ (גז פחמימני מעובה) - דרישות ושיטות בדיקה

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה
חברי ועדת המומחים 531046 - דלק לרכב מנועי-גפ"מ
חברי הוועדה המרכזית 5300 - כימיה
חברי הוועדה הטכנית 5310 - נפט ומוצריו
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות בוני הארץ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 5202 דלק לרכב מנועי - גפ"ם (גז פחמימני מעובה) - דרישות ושיטות בדיקה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 19/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michal_ph@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכל שווייגר, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכל שווייגר: טל' 03-6465278 דוא"ל: michal_ph@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109600.docx

בכבוד רב,
אתי גולן
מנהל תחום מנהלת תחום תעשיות קלות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5310 - נפט ומוצריו