נושא: ביקורת ציבורית לגיליונות תיקון: ת"י 37 חלק 1 ג"ת 8, ת"י 37 חלק 2 ג"ת 3, ת"י 887 ג"ת 5, ת"י 887 חלק 1 ג"ת 4, ת"י 887 חלק 2 ג"ת 5, ת"י 887 חלק 3 ג"ת 5, ת"י 1913 ג"ת 2, ת"י 1481 ג"ת 2.

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין
חברי הוועדה הטכנית 5113 - נגרות עץ ומתכת, לרבות זיגוג
חברי הוועדה הטכנית 5422 - ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים
חברי הוועדה הטכנית 5119 - תכנון כללי, תפקוד ואבטחת איכות
התאחדות בוני הארץ
התאחדות התעשיינים בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד התעשייה הקיבוצית
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
איגוד לשכות המסחר בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
יצרני תו תקן
מעוניינים

הנדון: ביקורת ציבורית לגיליונות תיקון: ת"י 37 חלק 1 ג"ת 8, ת"י 37 חלק 2 ג"ת 3, ת"י 887 ג"ת 5, ת"י 887 חלק 1 ג"ת 4, ת"י 887 חלק 2 ג"ת 5, ת"י 887 חלק 3 ג"ת 5, ת"י 1913 ג"ת 2, ת"י 1481 ג"ת 2.

גליון תקון לת"י 37 חלק 1.0 : לבידים: לבידים רגילים
גליון תקון לת"י 1913 : לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB)
גליון תקון לת"י 887 חלק 2.0 : לוחות שבבים : לוחות מחופים בשכבות עץ
גליון תקון לת"י 887 חלק 1.0 : לוחות שבבים: לוחות לא מחופים
גליון תקון לת"י 37 חלק 2.0 : לבידים : לבידים עם מליא פסיסי עץ
גליון תקון לת"י 887 חלק 3.0 : לוחות שבבים : לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים
גליון תקון לת"י 887 : לוחות שבבים : דרישות כלליות ושיטות בדיקה
גליון תקון לת"י 1481 : לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 15/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת reut_tzoref@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי רעות צורף, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה רעות צורף: טל' 03-6465020 דוא"ל: reut_tzoref@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109572.docx
publicReviewLetter109575.docx
publicReviewLetter109577.docx
publicReviewLetter109576.docx
publicReviewLetter109574.docx
publicReviewLetter109571.docx
publicReviewLetter109573.docx
publicReviewLetter109578.docx
גיליון תיקון 00037-01-00-8-20.pdf
גיליון תיקון 00887-00-00-5-20.pdf
גיליון תיקון 00887-01-00-4-20.pdf
גיליון תיקון 01481-00-00-2-20.pdf
גיליון תיקון 01913-00-00-2-20.pdf
גיליון תיקון 00037-02-00-3-20.pdf
גיליון תיקון 00887-02-00-5-20.pdf
גיליון תיקון 00887-03-00-5-20.pdf

בכבוד רב,
לימור ארגמן
מנהל תחום מנהלת תחום הבניין
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5108 - חומרי בנייה מעץ