נושא: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 8300 - תחבורה
חברי הוועדה הטכנית 8302 - מערכות מנהרות ותחבורה
חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה
חברי הוועדה הטכנית 5265 - איכות החשמל
חברי ועדת המומחים 830202 - בטיחות, כבאות והצלה למנהרות
חברי הוועדה הטכנית 5204 - שנאים, מנועים ומערכות ריתוך
חברי הוועדה הטכנית 5202 - אבזרים חשמליים
חברי הוועדה הטכנית 5206 - נורות וציוד עזר שלהן ומאור
חברי הוועדה הטכנית 5225 - כבלים ומוליכים
חברי הוועדה הטכנית 5209 - מצברים וסוללות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

הצעה לת"י 5827 חלק 1.2 : מנהרות כביש - תפעול המנהרה: אספקת חשמל

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 03/09/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת akermani@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי יצחק אקרמן, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה יצחק אקרמן: טל' 03-6467853 דוא"ל: akermani@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109039.docx
05827-01-02-0-level 20.pdf

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 830201 - אספקת חשמל במנהרות לתחבורה