נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 60669 חלק 2.5 - מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות - מפסקים ואבזרים קשורים, לשימוש במערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה הטכנית 5265 - איכות החשמל
חברי ועדת המומחים 520203 - מפסקים חשמליים
חברי הוועדה הטכנית 5244 - מכשירי קירור ומיזוג אוויר
חברי הוועדה הטכנית 5204 - שנאים, מנועים ומערכות ריתוך
חברי הוועדה הטכנית 5209 - מצברים וסוללות
חברי הוועדה הטכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי
חברי הוועדה הטכנית 5250 - ציוד מיתוג ובקרה
חברי הוועדה הטכנית 5206 - נורות וציוד עזר שלהן ומאור
חברי הוועדה הטכנית 5260 - מתקנים מיוחדים וציוד מגן לעבוד
חברי הוועדה הטכנית 5225 - כבלים ומוליכים
חברי הוועדה הטכנית 5280 - מערכות אלקטרוניות ביתיות משולב
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד לשכות המסחר בישראל
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 60669 חלק 2.5: מפסקים עבור משק הבית ועבור התקנות חשמל

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 10/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michael_s@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכאל שיינגרט, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכאל שיינגרט: טל' 03-6467676 דוא"ל: michael_s@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter108737_4.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5202 - אבזרים חשמליים