נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 1291 רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 6300 - רכב
חברי הוועדה הטכנית 6305 - רכב והובלה
התאחדות בוני הארץ
איגוד התעשייה הקיבוצית
איגוד לשכות המסחר בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
רשות ההסתדרות לצרכנות
המועצה הישראלית לצרכנות
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 1291 רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
לתשומת ליבכם הצעת רוויזיה זו מתפרסמת בפעם השלישית לביקורת ציבורית. חברי הוועדה הטכנית מבקשים את התייחסותכם לסעיף 3.6.
ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 20/08/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת ksenia_mu@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי קסניה מולוקנדוב, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט קסניה מולוקנדוב: טל' 03-6465186 דוא"ל: ksenia_mu@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter108089_2.docx

בכבוד רב,
יורי דורמן
מנהל תחום מנהל תחום תעשיות כבדות
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 630503 - רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת